Bài. Định luật Jun - Len xơ

Môn học: Vật lí
Khối lớp: Khối 9
Chủ đề: 2.2. Định luật Jun - Len-xơ
Giáo viên: Nguyễn Văn Hải
Rất tốt (5 sao)
0
Tốt (4 sao)
0
Bình thường (3 sao)
0
Kém (2 sao)
0
Rất kém (1 sao)
0